Skip to main content

De Klimaatschaal is een vragenlijst waarbij je als leerling (leerlingversie) en als docent (leerkrachtversie) kunt aangeven welk pedagogisch klimaat er in je klas heerst. De klimaatschaal is uitgebreid met de vragenlijst SIGA, een signaleringslijst voor probleemgedrag.

Voor leerlingen is de optie ingebouwd om de vragen voor te laten lezen. Leerkrachten en schoolbegeleiders kunnen verschillende rapportages uitdraaien om het snel overzicht van een klas of een specifieke analyse van een leerling te kunnen bekijken.

Inmiddels is er ook een app ontwikkeld waarmee periodiek een korte vragenlijst van zes vragen aan de leerlingen gevraagd wordt om in te vullen.

Technisch

De website is een volledig custom made vragenlijsten systeem. De leerling vult een vragenlijst in over de klas en de docenten, de docenten vullen het in over de leerlingen en zelfs de ouders vullen een vragenlijst in over hun kind in een klas bij een docent.

Alle vragenlijsten hebben uitgebreide rapportagemogelijkheden die als PDF te downloaden zijn en zo makkelijk naar een bespreking meegenomen kunnen worden.

Voor de kleinste is er een vragenlijst met animatiefilms, ze hoeven dus niets te lezen en hebben slechts twee knoppen, “Ja” en “Nee”.

Hot topics

  • maatwerk website met vragenlijsten
  • import van leerlinggegevens
  • rapportages als PDF te downloaden
  • App in de klas